top of page

Acerca de

Country Field

TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE
 

1. Rekisterin pitäjä

Flexie 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anita Arponen

050 0896416

info@flexie.fi

 

3. Rekisterin nimi

Flexie

4. Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Henkilötietoja tallennetaan, jotta verkkosivuston kautta tehtyihin yhteydenottoihin voidaan vastata ja lähettäjiin pitää yhteyttä.

5. Rekisterin tietoseloste

Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilötietojaan viestilomakkeen kautta: Nimi, sähköpostiosoite, ja muut vapaamuotoiset tiedot. Lisäksi tallennamme viestien lähettämisen ajankohdan.

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan käyttäjiltä itseltään verkkosivuston kautta.

7. Säännön mukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolelle. Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin. Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä. Ainoastaan Anita Arposella on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. ATK-laitteet sijaitsevat valvotussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti – pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

Heräsikö kysyttävää? 
 

bottom of page